การคำนวณต้นทุนการบรรจุและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์

การคำนวณต้นทุนการบรรจุและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์

 

         สำหรับธุรกิจที่ขายสินค้าที่จับต้องได้ การทำความเข้าใจและการคำนวณต้นทุนการบรรจุและค่าขนส่งอย่างถูกต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ ความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการจัดหาทางเลือกในการจัดส่งที่คุ้มค่าแก่ลูกค้าและการรักษาความสามารถในการทำกำไรต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความซับซ้อนที่เกี่ยวข้อง บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางให้ธุรกิจต่างๆ ทราบถึงวิธีคำนวณค่าบรรจุสินค้าและค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. ทำความเข้าใจส่วนประกอบ:

         ก่อนที่จะเจาะลึกการคำนวณ จำเป็นต้องเข้าใจส่วนประกอบหลักที่ส่งผลต่อต้นทุนการบรรจุและการจัดส่ง:

         – วัสดุบรรจุภัณฑ์: ค่าวัสดุ เช่น กล่อง เทป บับเบิ้ลกันกระแทก และแผ่นรอง

         – ค่าแรง: เวลาและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์

         – ค่าจัดส่งของผู้ให้บริการจัดส่ง: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการขนส่งตามน้ำหนัก ขนาด และปลายทาง

         – ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: อากรศุลกากร ภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ

 

  1. คำนวณต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์:

         กำหนดต้นทุนของวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการที่ใช้ในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ รวมค่าใช้จ่ายสำหรับกล่อง เทป วัสดุบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ที่มีตราสินค้าใดๆ ต้นทุนนี้สามารถคำนวณตามเกณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์

 

  1. ปัจจัยด้านต้นทุนแรงงาน:

         คำนวณต้นทุนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุสินค้าแต่ละรายการ พิจารณาเวลาที่พนักงานใช้ในการจัดเตรียมและบรรจุสินค้า และกำหนดต้นทุนค่าแรงที่เหมาะสมต่อหน่วย หากคุณจ้างบุคคลภายนอกในการบรรจุของคุณ ให้รวมค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดการคำสั่งซื้อจากบุคคลที่สาม

 

  1. ประมาณการต้นทุนของผู้ให้บริการจัดส่ง:

         ค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการจัดส่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น น้ำหนัก ขนาด และปลายทาง ศึกษาอัตราที่ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ให้ไว้ (เช่น USPS, FedEx, UPS) และประมาณการต้นทุนเฉลี่ยต่อการจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่งบางรายเสนอส่วนลดตามปริมาณ ดังนั้นให้พิจารณาอัตราการเจรจาตามปริมาณการจัดส่งของคุณ

 

  1. พิจารณาเขตการจัดส่ง:

         ค่าจัดส่งมักได้รับผลกระทบจากระยะทางระหว่างที่ตั้งธุรกิจของคุณและจุดหมายปลายทาง แบ่งภูมิภาคการจัดส่งของคุณออกเป็นโซนตามความใกล้เคียงหรืออัตราค่าจัดส่ง ซึ่งช่วยให้คำนวณได้แม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสนอการจัดส่งแบบเหมาจ่ายหรือระดับการจัดส่งที่แตกต่างกัน

 

  1. ประเมินค่าจัดส่งระหว่างประเทศ:

         หากคุณจัดส่งระหว่างประเทศ ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น อากรศุลกากร ภาษี และค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการจัดส่ง การจัดส่งระหว่างประเทศอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่งโดยรวมของคุณ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างแม่นยำ

 

  1. คำนวณค่าบรรจุและค่าขนส่งทั้งหมด:

         รวมต้นทุนของวัสดุบรรจุภัณฑ์ แรงงาน และค่าธรรมเนียมผู้ขนส่งเพื่อกำหนดต้นทุนการบรรจุและค่าขนส่งทั้งหมดต่อหน่วย ตัวเลขนี้แสดงมุมมองที่ครอบคลุมของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมผลิตภัณฑ์แต่ละรายการให้พร้อมสำหรับการจัดส่ง

 

  1. รวมการคืนสินค้าและความเสียหาย:

         คาดการณ์ความเป็นไปได้ของผลตอบแทนและความเสียหายในการคำนวณของคุณ แม้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นกับการจัดส่งทุกครั้ง แต่การนำค่าใช้จ่ายเหล่านี้มารวมไว้ในค่าบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่งโดยรวมจะช่วยสร้างภาพค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคุณได้แม่นยำยิ่งขึ้น

 

  1. ใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือในการขนส่ง:

         สำรวจซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดส่งที่สามารถปรับปรุงกระบวนการคำนวณได้ แพลตฟอร์มจำนวนมากนำเสนอคุณสมบัติในการเปรียบเทียบอัตราของผู้ให้บริการขนส่ง การสร้างฉลากการจัดส่ง และการจัดการการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ การรวมเครื่องมือดังกล่าวเข้ากับการปฏิบัติงานของคุณสามารถประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำได้

 

  1. ตรวจสอบและแก้ไขเป็นประจำ:

         ค่าจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการอัพเดตอัตราของผู้ให้บริการขนส่ง ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ตรวจสอบต้นทุนการบรรจุและการจัดส่งของคุณเป็นประจำ และเตรียมพร้อมที่จะปรับการคำนวณของคุณตามความจำเป็น การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของผู้ให้บริการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมสามารถช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุกได้

 

 บทสรุป:

         การคำนวณต้นทุนการบรรจุและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่แม่นยำเป็นพื้นฐานสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือการขายผลิตภัณฑ์ โดยการทำความเข้าใจส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การคำนวณวัสดุบรรจุภัณฑ์และค่าแรง การประมาณค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการขนส่ง การพิจารณาเขตการขนส่งและต้นทุนระหว่างประเทศ การคำนวณค่าการบรรจุและค่าขนส่งทั้งหมด รวมการคืนสินค้าและความเสียหาย การใช้ซอฟต์แวร์การขนส่ง และการตรวจสอบและปรับการคำนวณอย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดส่งได้ การสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความคุ้มทุนและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนในโลกการแข่งขันของอีคอมเมิร์ซ

 


 

         นอกจากนี้แอพ FoodDee ของเรายังมีบริการขนส่งพัสดุหรือว่าเอกสารของท่าน ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราก็มีบริการรองรับ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการจ่ายเงินแพงหรือเสียเวลาออกไปฝากส่งที่บริษัทขนส่งทั่วไป เพราะสามารถเรียกเราผ่านแอพ FoodDee ได้เลย สะดวกและรวดเร็ว

 


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

– Tel: 080-454-1995

– Line: @fooddee.co (อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะคะ)

– Facebook : fooddee.co

– Website: www.fooddee.co

– Link : https://bit.ly/m/FoodDee-delivery-and-more


To empower local economies through innovative solutions and integrated markets

Share